คณะผู้บริหาร
แนะนำบุคลากร
 • นางสาวเอื้อมเดือน อรกูล
  ผู้อำนวยการกองคลัง
 • นางกุสุมา แก้วไวยุทธ
  ผู้อำนวยการกองช่าง
 • นางสาวพนากรณ์ รอดผล
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • นางสาวณัฐฐิณี โอสถพรหมมา
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ข่าวสารในเครือข่าย อปท. จังหวัดนครปฐม
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่

ศิลปินแห่งชาติชื่นชมหุ่นขี้ผึ้ง พ่อหลวง ร.๙ งดงามชวนคิดถึง (ดู: 293)

15 เม.ย. 61 ที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จังหวัดนครปฐม ได้จัดงานเทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2561 ทั้งนี้ได้มีการเชิญนักแสดงศิลปินแห่งชาติ มาร่วมพิธีเปิดงานจำนวนหลายท่าน ประกอบด้วย นายชัยชนะ บุญนะโชติ สาขาศิลปะการแสดง (นักร้องลูกทุ่ง) ปี 2541 นาย...

หนังสือราชการจากกรมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่