สมัครสมาชิก
    ลืมรหัสผ่าน
    เข้าสู่ระบบอีเมล์
 
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 08/01/53

ท้องถิ่น: สถ.จ.นครปฐม
แบบประเมินโบนัสของเทศบาล/อบต.ประจำปีงบประมาณ 55


แบบประเมินโบนัสของเทศบาล/อบต.ประจำปีงบประมาณ 55
โดย: สถ.จ.นครปฐม
วันที่ 03/10/2555

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่อง การขายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป (ดู:19)(วันที่:30/03/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลลำพยาหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด (ดู:10)(วันที่:30/03/2558)
ข่าวรับสมัครงาน: ประกาศเทศบาลเมืองสามพราน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู:25)(วันที่:30/03/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศเทศบาลเมืองสามพราน เรื่อง ประกาศปรับปรุงแผนอัตรกำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) (ดู:13)(วันที่:30/03/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: การรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง (ดู:34)(วันที่:30/03/2558)
 
   
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยด้วน หมู่ 4 ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150
โทร : 034-205130 แฟกซ์ : 034-205130 E-mail : huayduan_dontoom@hotmail.com
Copyright © 2009.huayduan.go.th All rights reserved.
Powered by CityVariety Corporation