ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยด้วน เรื่อง การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันเอง

พิมพ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยด้วน เรื่อง การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันเอง