เตรียมการรับสมัครนายก อบต.และสมาชิก อบต.

พิมพ์

enlightened ผอ.กต.ท้องถิ่น เตรียมการรับสมัครนายก อบต. enlightened

และสมาชิก อบต.

ในวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 

เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

 

alt

alt

                                                                 alt